Naturupplevelse

Snärjesjön

Åmod maj månad

Perstorpbäcken Januari

Förste Damm

Kraftverksdammen år 2018 400m från torpet. Numera tömd på vatten.
Då en fin fiske sjö.

Perstorps bäcken

Snärjesjön

Soluppgång vid kraftverksdammen

Ekebacken

Vinter

Vägen till kraftis

Ekebacken

Ebbarpsmosse

Härlig utsikt från Ekebacken

Vägen ner till Ebbarpsmossen

Torp ruin " Sven Svens torpet"
250 meter från Älgstugan.

Åmod Februari 2012