Kraftverksdammen , 400m från torpet.
Fin fiske sjö.

Åmod maj månad

Perstorpbäcken Januari

Förste Damm

Perstorps bäcken

Soluppgång vid kraftverksdammen

Ekebacken

Lövskogen vid kraftstationsdammen

Vinter

Vägen till kraftis

Ekebacken

Ebbarpsmosse

Härlig utsikt från Ekebacken

Vägen ner till Ebbarpsmossen

Gammal betesmark utmed kraftis vägen som vi ska börja restaurera 2012

Åmod Februari 2012