Ebbarpsgårdens Fixa har fått valpar den 24 februari.
Se fliken hundar i meny.

Snärjesjön