Hereford

År 2010 slutade vi med mjölkproduktion och sålde mjölkkorna. Vi började med köttdjur och valde rasen Hereford för sitt härliga lugna temprament och sitt fina välmamorerade kött.
Dom är även väldigt duktiga på att hålla betesmarkerna fria från buskar och sly.

Uno Född 20180119
Efter simmeltaltjuren Unne

Åter hamma efter betet

Lösdriften

Din rubrik

Paula av Annelund solar sej februari 2013

Din rubrik

Härligt med sommarbete.