Släntklippare

Arbete vi utför

Skogstjänster som röjning ,mindre skogsavverkningar tex, huggning och skotning av vindfällen.
Släntklippning , buskröjning av vägkanter samt klippning av andra gräsbevuxna ytor .
Vill du ha mer information eller komma i kontakt med oss.

Tele Hem 0435-24064

Svenne 070-6664064

Bibban 0725216250

E-mail svenerik.kristoffersson@telia.com