17. jan, 2012

Fredagen den 13 Januari

Nu har här blivit fler lamm . Oftas får våra äldre tackor två lamm och ungtackorna ( dom som lammar för första gången) 1 eller 2 lamm. Rosalynn fick 3 små lammungar.